Վճարում

Գործում է վճարման երկու տարբերակ

  • Վճարում կանխիկ, պատվերը ստանալու պահին
  • Օնլայն վճարում
    Օնլայն վճարումները կատարվում են «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ -ի միջնորդությամբ՝  առանց Ձեր կողմից լրացուցիչ վճարների:

Հետվերադարձ և փոխհատուցում

Պատվերները կարող են հետ վերադարձվել միայն պատվերն ընդունելու պահին, և միայն եթե ունեք առարկություններ պատվերի որակի հետ կապված՝ որոնք գտնվում են մեր ծառայությունների և հնարավորությունների շրջանակներում: Հետվերադարձ չի գործում Ձեր կողմից տրամադրված ստեղծագործության տպագրության դեպքում, քանզի վերջինիս որակը կարող է չհամապատասխանել մեր չափանիշներին: 

Հետ վերադարձնելիս, եթե վճարումը կատարվել է օնլայն, գումարը հետ կփոխանցվի Ձեր հաշվին: Եթե վճարումը կանխիկ է, ապա այն ուղղակի չի գանձվի:

Եթե տեխնիկական պատճառներով տեղի է ունեցել կրկնակի օնլայն վճարում, ավել գումարը կրկին հետ կփոխանցվի Ձեր հաշվին: